Förslag 2 – Fyrishov–bryggan - Sveriges Arkitekter