Förslag 14 – Byggkeramik med en tvist - Sveriges Arkitekter