Förslag 10 – Paviljongen med lysande keramik - Sveriges Arkitekter