Fem vidare i arkitekttävling om Strängnäs domkyrka - Sveriges Arkitekter

”Nu har vi tagit ännu ett steg mot att förverkliga visionen om Domkyrkan och domkyrkoberget som en miljö som betyder mer för fler, en gemenskapsplats för möten, studier, gudstjänster, måltider, reflektion och kultur. Mycket arbete återstår. De fem förslag som valts ut bedöms ha potential för fortsatt bearbetning och jag ser fram mot den fortsatta processen tillsammans med de övriga aktörerna i projektet.”

– Christofer Lundgren, juryns ordförande, domprost Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö bjöd i höstas in till en arkitekttävling i två steg för domkyrkan och dess omgivning. Tävlingen genomförs i två delar, där del ett var idéinriktad och har genomförts som en allmän, internationell tävling. Nu är bedömningen av steg ett klart och juryn har valt fem förslagsställare som kommer att bjudas in till att delta i tävlingens andra steg. Samtliga förslagsställares anonymitet kommer att bevaras till bedömningen av steg två är avslutad.

Öppet informationsmöte
Datum: Fredag den 27 april 2018 kl 18.00
Plats: Strängnäs domkyrka
Möjlighet att ställa frågor till projektledare Marie Rydén Davoust och domprost Christofer Lundgren.
De fem förslag som juryn valt ut kommer att finnas utställda i domkyrkan den 27/4 – 31/5 2018.

Inför det andra steget kommer juryn i samråd med arrangören att utarbeta ett nytt tävlingsprogram med direktiv för utveckling av de utvalda förslagen med juryutlåtandet som utgångspunkt.

De fem bidrag som går vidare till steg 2 är:

Nummer 12: Kyrkobacken – där hela livet möts

Nummer 39: Folier

Nummer 45: Stora och små – möten för stora och små

Nummer 90: Munkens örtagård

Nummer 94: Möten vid muren

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av:
– Christofer Lundgren, domprost Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö är ordförande.
– Lars Johnsson, 1:e vice ordf. stiftsstyrelsen, Strängnäs stift.
– Fredrik Selander, stiftsdirektor, Strängnäs stift.
– Birgitta Wrede, ordf. kyrkorådet, Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.
– Birgitta Rubenson, vice ordf. kyrkorådet, Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.
– Jacob Högfeldt, ordf. kommunstyrelsen, Strängnäs kommun.
– Kerstin Barup, professor arkitekt SAR/MSA PhD utsedd av Sveriges Arkitekter.
– Christoffer Harlang, arkitekt MAA professor PhD utsedd av Sveriges Arkitekter.
– Åsa Ehn Hillberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, Karavan, utsedd av Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.

Åsa Flarup-Källmark, arkitekt SAR/MSA är adjungerad till juryn och Elisabet Elfström, Sveriges Arkitekter landskapsarkitekt LAR/MSA, är juryns sekreterare

Ladda ner juryutlåtandet
Läs hela pressmeddelandet
Ladda ned tävlingsprogrammet
Se alla inkomna förslag
Mer information om tävlingen

För mer information:
Marie Rydén Davoust
Biträdande Projektledare
Tel: 0152-245 17
marie.ryden.davoust@svenskakyrkan.se