Rådgivning och tjänster - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter har mångårig erfarenhet av att genom hela processen ge stöd till beställare i arkitekttävlingar och andra kvalitetspräglade upphandlingar. Vi har de erfarenheter och den kompetens som krävs vid en grundlig planering och ett kvalitativt genomförande av olika typer av tävlingar.

Tävlingsteamet på Sveriges Arkitekter

  • ger stöd i val av upphandlings- eller tävlingsform
  • ger råd kring gällande tävlings- och upphandlingsregler
  • skriver, granskar och godkänner tävlingsprogram
  • utser sakkunniga juryrepresentanter
  • leder processer och workshops
  • agerar jurysekreterare och skriver bedömningsutlåtande
  • ser till att tävlingsinbjudan når Sveriges Arkitekters medlemmar
  • ser till att resultatet exponeras och dokumenteras
  • verkar för bra tävlingsvillkor
  • arrangerar utställningar och events i samband med arkitekttävlingar.

Tävlingsteamet

Sveriges Arkitekters tävlingsteam har mångårig erfarenhet av arbeta med olika typer av tävlingar och parallella uppdrag. Vi drivs av ett starkt engagemang att skapa det bästa möjliga utifrån givna förutsättningar och få alla aktörer delaktiga. Vi är vana att leda grupper på ett sätt som skapar inkludering och på så sätt lägga grunden till ett fortsatt bra samarbete!

Anna Forsberg
Landskapsarkitekt LAR/MSA

Landskapsarkitekt och stadsplanerare med lång erfarenhet av stadsutvecklingsprojekt i tidiga skeden, från både kommunal och privat verksamhet.

Foto: Peter Phillips

Julia Hertzman
Arkitekt SAR/MSA

Husarkitekt med lång erfarenhet av tidiga skeden, stadsplanering och husbyggnad. Mångårig kompetens av att beskriva både förutsättningar och lösningar för arkitekturprojekt, från den lilla till stora skalan.

Tove Wallsten

Tove Dumon Wallsten
Arkitekt SAR/MSA

Husarkitekt utbildad i Belgien, Sverige och Danmark med stor internationell erfarenhet. Arbetat som arkitekt i Bryssel, London och Paris – främst med projekt där kommunikation av arkitektur stått i fokus genom exempelvis utställningar, events och idétävlingar.

Katarina O Cofaigh
Arkitekt SAR/MSA

Katarina har 20 års erfarenhet av offentlig upphandling och tävlingar. Hon har arbetat med allt från grundläggande EU-direktiv och svensk lagstiftning, till rådgivning i konkreta upphandlingar. Katarina är ett bra bollplank vid strategiska val av upphandlings- eller tävlingsform, urvalskriterier eller andra frågor som rör arkitektupphandling. Medverkar gärna i kurser eller seminarier om arkitektupphandling.

Tävlingsprocessen

Sveriges Arkitekter erbjuder, i både mindre och större omfattning beroende på arrangörens behov, ett kontinuerligt stöd under hela tävlingsprocessen. Vårt mål är att tävlingsresultatet ska bilda ett kvalitativt underlag för beställarens fortsatta arbete. Med vårt fokus på ett högt slutresultat blir därför tävlingen till en metodisk, trygg och professionellt ordnad process.

Sveriges Arkitekters processledare har lång erfarenhet av programskrivning och vet vad det ska innehålla för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en framgångsrik tävlingsprocess. I rollen som jurysekreterare fokuserar vi på att få samtliga aktörer delaktiga i juryarbetet. Ett gott samarbete under tävlingens alla faser driver juryarbetet framåt vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för ett lyckat tävlingsresultat!

Utöver programskrivning och processledning garanteras både arrangör och deltagande arkitekter erfarna och kunniga ledamöter i juryn, att tävlingsinbjudan når ut till Sveriges Arkitekters drygt 12 000 medlemmar, att resultatet exponeras i förbundets sociala kanaler och att materialet till sist dokumenteras i ett offentligt och sökbart arkiv på arkitekt.se.

För oss som mindre kontor är tävlingar en oerhört viktig del i vår utveckling och ger oss chansen att få arbeta med nya och större uppgifter. Arkitekttävlingar gör svensk arkitektur bättre och mer tillgänglig genom det stora allmänintresse som följer.

 

Johan Oscarson arkitekt, ELDING OSCARSON. Utvalt förslag i parallellt uppdrag för Lunds Centralstation, 2018.

Förutom tävlingar finns flera andra effektiva sätt att upphandla arkitekter och organisera projekt. Sveriges Arkitekters upphandlingsservice hjälper gärna dig som beställare att under goda former genomföra andra typer av arkitektupphandlingar.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller vill ha hjälp av oss! Vi diskuterar gärna förutsättningar och upplägg för en tävling varefter vi ger dig en offert på den service du önskar.