Om tävlingar - Sveriges Arkitekter

Laterna Magica av Arkitema. Vinnare i tävlingen om Nya Kungsberget.

Vad är en arkitekttävling?

En arkitekttävling innebär att flera arkitekter samtidigt arbetar med samma uppgift utifrån samma förutsättningar och i konkurrens om ett utlovat uppdrag och/eller en prissumma. Tävlingarna genomförs med lika villkor för alla deltagande. Förslagen är anonyma för att valet av vinnare ska bli så objektivt som möjligt. Deltagarna kommunicerar därför inte med arrangören under tävlingsarbetet och förslagen bedöms av en i förväg utsedd kvalificerad jury. En tävling kan till exempel vara riktad specifikt till studenter eller öppen för alla att delta.

Läs mer om Olika typer av tävlingar. 

All den information deltagarna behöver för att kunna fullfölja uppdraget ska återfinnas i det tävlingsprogram som arrangören distribuerar vid tävlingens början. Programmet innehåller förutom programkrav och förutsättningar även bedömningskriterier som ligger till grund för val av vinnare.

Här hittar du mer information om Juryarbete.

Alla tävlingar genomförs utefter överenskomna Tävlingsregler.

Här hittar du information om sekretess.

Tävlingsinformation

Tävlingar i siffror

2019 genomfördes

  • 4 stycken allmänna tävlingar
  • 2 stycken 72-timmarstävlingar
  • 11 stycken inbjudna tävlingar
  • 3 stycken studenttävlingar
  • 6 stycken parallella uppdrag

Vill du få uppdateringar om nya och pågående arkitekturtävlingar? Prenumerera på våra kostnadsfria tävlingsnyheter!