Visans hus i Västervik

Västerviks kommun genomförde en allmän  arkitekttävling mellan augusti och november 2005 om Visans hus, en mötesplats för viskulturen.

Bro och brygga av Nikolaj Findanis, Peter Kinnmark och Francesco Matucci utsågs till vinnare.

Vissångens inofficiella nationalscen ligger i Stegeholms slottsruin i Västervik. Tävlingsuppgiften var därför att utforma en nationell mötesplats för visans bevarande, framförande och utveckling – ett Visans hus på Slottsholmen, strax intill Stegeholms ruin. På platsen låg Restaurang Slottsholmen att ta i beaktande. 97 förslag lämnades in.

Övriga pristagare och hedersomnämnanden

Andra pris: Utanmyra av Andreas Hermansson, Andreas Hiller och Erik Törnkvist.
Tredje pris: Mimel ton av Robert Schmitz och David Saand.
Hedersomnämnande: På sätt och vis sned och vind av Merom Kirchmeier arkitekter
Hedersomnämnande: Visans allé av Wingårdh arkitektkontor med Naturorienterad design
Hedersomnämnande: Älvdans av Anna Pihl och Marie González.

Tävlingsjury

Mats Widbom, arkitekt, utställningschef och konstnärlig ledare på Riksutställningar; juryns ordförande
Tua Franklin, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Per Knutsson, stadsarkitekt SAR/MSA Västerviks Kommun
Erik Wikerstål, arkitekt SAR/MSA
Anita Bohman, 2:e vice ordförande Västerviks Kommunstyrelse
Harald Hjalmarsson, ordförande Västerviks Kommunstyrelse
Hansi Schwarz, festivalarrangör, Visfestivalen
Björn Ulvaeus, kompositör, artist

Juryns sekreterare var Thomas Nordberg, arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter och tävlingsfunktionär var Emma Oscarsson, planeringsarkitekt MSA, Västerviks kommun.

Mer information

Juryutlåtande

För att få tillgång till ytterligare information om tävlingen, kontakta Claes Larsson.