Vinnare utsedd i tävlingen i Rya

Göteborg Energi anordnade en inbjuden projekttävling om gestaltning av en ny byggnad för en bioångpanna som kopplas samman med befintligt kraftvärmeverk i Rya.

Kakelugnen bedöms sammantaget bäst svara mot de kriterier för den nya byggnaden som ställts upp i tävlingsprogrammet.

Kakelugnen

Gottlieb Paludan architects A/S + ÅF infrastructure

Mindre profiler, mindre volym, mindre yta

Bjarke Ingels Group + WSP Sverige

Laterna Magica

Liljewall arkitekter + Ramböll Sweden

Powerdock

U.D. Urban Design + Sweco Sverige