Vinnare utsedd i tävling – Nya ögon på Byggkeramik

Vinnande förslaget Bind ihop bandet. Förslagsställare: Fanny Tersmeden, Johannes Henriksson och Oscar Landing. UMA.
Efter avslutad bedömning har juryn utsett bidraget Bind ihop bandet till vinnare i studenttävlingen Nya ögon på byggkeramik och rekommenderar förslaget till att byggas som café inom ramen för Nordbygg 2020. Det belönas även med prissumman 25 000 kronor.

Stockholmsmässan/Nordbygg i samarbete med BKR –Byggkeramikrådet samt med stöd av Sveriges Arkitekter inbjöd till arkitekturtävling för studenter om utformningen av ett besökscafé vid Nordbygg 2020.

Vinnande förslag

Bind ihop bandet
Förslagsställare: Fanny Tersmeden, Johannes Henriksson och Oscar Landing. UMA.

Ur juryns motivering:

“Bind ihop bandet” inspirerar från första ögonkastet på ett lekfullt sätt. Förslaget visar ett kakelklätt band som mjukt sveper in och annonserar besökscaféet. Caféet är välplanerat och bandet som bygger upp caférummet skapar en sekvens av infobord, bardisk och sittplatser. På några ställen lyfter bandet i en elegant båge, och bildar portiker till caféområdet eller blir tak över serveringsdisken.


Hedersomnämnande – förslaget Faunus Café – Less is More. Förslagsställare: Oskar Lipnicki. LTU

Hedersomnämnande

Faunus Café – Less is More 
Förslagsställare: Oskar Lipnicki. LTU

Ur juryns motivering:

Cafépaviljongen är tänkt att påminna om det ljus- och skuggspel som bildas när solen silas genom trädkronor på en skogspromenad, och är en av de få paviljonger som är tänkt att kunna användas även utomhus. Juryn uppskattar idén om att plattorna genom det valda montagesättet kan återanvändas efter mässan och att paviljongen kan ges olika, och föränderligt, uttryck.


Hedersomnämnande – förslaget Fyra nyanser av keramik. Förslagsställare: Ludvig Sundberg. LTH.

Hedersomnämnande

Fyra nyanser av keramik
Förslagsställare: Ludvig Sundberg. LTH

Ur juryns motivering:

Gestaltningen är elegant och väl genomförd, och förslaget redovisas med tydliga illustrationer. Det är också väl genomarbetat vad gäller cafédel och fungerar fint både för cafégäster, personal och besökare som söker information om materialet i sig. Det skulle relativt enkelt kunna genomföras på plats.

Jury

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av:

  • Peter Söderberg, projektchef Stockholmsmässan/Nordbygg.
  • Ralf Jerad, VD, Byggkeramikrådet.
  • Helena Glantz, arkitekt SAR/MSA, Urban Design, vinnare av Stora Kakelpriset 2017, utsedd av BKR.
  • Marcia Harvey Isaksson, inredningsarkitekt MSA utsedd av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd.

Juryns sekreterare var Tove Dumon Wallsten, arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter. Tävlingsfunktionär är Katarina Silfverswärd Wintzell, Byggkeramikrådet.

Vad händer nu?

På grund av rådande Coronapandemi har Nordbygg 2020 flyttats fram till 20–23 april 2021. Efter juryns avslutade bedömning och val av förstapristagare har arbetet med byggplanering och uppförande av vinnande förslag påbörjats. Initialt skulle förslaget uppföras på Nordbygg 2020, men kommer istället att visas 2021.

”Bind ihop bandet” kommer att invigas och användas som besökscafé under Nordbygg 2021. Målsättningen är att förslaget bevaras som mötesplats i huvudentrén till Stockholmsmässan fram till sommaren 2021.

Under en prisutdelning på Nordbygg 2021 kommer vinnaren och hedersomnämnda förslag att kort presenteras på scen. I anknytning till besökscaféet kommer samtliga inkomna förslag presenteras.

Mer information och fribiljetter till Nordbygg 2021 kan hämtas på Nordbyggs webbplats.

Mer information om byggkeramik och om tävlingen finns hos BKR.

Ladda ner juryutlåtandet, med fullständiga utlåtanden för samtliga förslag, PDF