Tävling

Västra Roslags-Näsby

Publicerad: 2014-07-31

Täby kommun höll mellan oktober 2010 och februari 2011 en inbjuden tävling om gestaltning av Västra Roslags-Näsby.

West Side Story av White arkitekter vann tävlingen.

Tävlingsuppgiften var att skapa förutsättningar för att utveckla en attraktiv, levande och hållbar stadsdel i Täby. Tävlingens huvudsakliga syfte är att få fram ett högkvalitativt förslag som ska utgöra underlag till detaljplan.

Tävlingsförslag och tävlingslag

Täby trädgårdar av Adept, SLA och Cowi
Den gröna tråden av Nyréns arkitektkontor
West Side Story av White arkitekter
Skärgården av Bjarke Ingels Group och WSP Sverige

Tävlingsjury

Erik Andersson (M), ordförande stadsbyggnadsnämnden
Torsten Björnsson (M), ordförande i miljönämnden
Sven Fjelkestam (FP), vice ordförande stadsbyggnadsnämnden
Janne Boman (S), andre vice ordförande stadsbyggnadsnämnden
Hans-Göran Edbom, planchef
Magnus Nissar, infrastrukturchef
Poa Collins, gatu- och parkchef
Martin Calmtorp, exploateringsingenjör
Helene Haglund, planarkitekt
Eva Sjölin, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Erik Giudice, arkitekt MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare var Claes Larsson, arkitekt SAR/MSA Sveriges Arkitekter. Tävlingsfunktionär har varit Anna Björneheim.

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande