Tävling

Västra kajen i Jönköping

Publicerad: 2014-08-05

Bostads AB Vätterhem och Riksbyggen anordnade mellan september 2008 och februari 2009 en inbjuden projekttävling om bostäder på Västra kajen i Jönköping.

A & E av Tham & Videgård Hansson vann tävlingen.

Tävlingsuppgiften var att utforma en ny bostadsbebyggelse vid Västra kajen vid Munksjön i Jönköping. Antalet bostäder var fritt men största möjliga utnyttjande av tomten eftersträvades. Trots detta var ambitionen att skapa bostäder med hög arkitektonisk kvalitet. Efter ett öppet kvalificeringsförfarande valdes fem tävlingslag ut.

Övriga förslag och deltagare

Mellan 5 av Semrén & Månsson
Brick av Erséus Arkitekter
Mellan husen över gården av Kjellander & Sjöberg arkitektkontor
Utblick av Kanozi arkitekter

Tävlingsjury

Mats Björklund, Bostads AB VätterHem
Henrik Möller, Bostads AB VätterHem
Claes-Göran Persson, Riksbyggen
Ulf Mattsson, arkitekt SAR/MSA, Stadsbyggnadskontoret
Nils-Erik Wetterbratt, arkitekt MSA, Stadsbyggnadskontoret
Gert Wingårdh, arkitekt SAR/MSA utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare var Claes Larsson, arkitekt SAR/MSA Sveriges Arkitekter

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande