Tävling

Varbergs fästning

Publicerad: 2014-08-27

Statens fastighetsverk genomförde i samråd med Länsmuseet Varberg en inbjuden formgivningstävling våren 2004 om museets lokaler på Varbergs fästning.

Öppen fästning av Wikerstål arkitekter och Lars Blasberg arkitektkontor utsågs till vinnare.

Målsättningen med projektet var att genomföra en förnyelse av museets publika verksamheter, ett mer effektivt utnyttjande av lokalerna, förbättra tillgänglighet, arbetsmiljö och ekonomiska förutsättningar för museets verksamhet och därmed för fästningens levandegörande, med bevarade arkitektoniska och kulturhistoriska kvaliteter.

Övriga förslag och deltagare

Mot historisk bakgrund av Abako arkitektkontor.
Paradox av White arkitekter.

Tävlingsjury

Gillis Åström, ordförande, fastighetsförvaltare, SFV FD3
Agneta Boqvist museichef, Länsmuseet Varberg
Anders Ottensten kommundirektör, Varbergs kommun
Lena Simonsson chef för Kulturarvsenheten SFV, arkitekt SAR/MSA
Myr Ullhammar projektledare SFV, arkitekt SAR/MSA
Margareta Källström arkitekt SAR/MSA, representant för Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare var Cajsa Rydén, SFV, arkitekt SAR/MSA. Tävlingsfunktionär var Camilla Berg, SFV.

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande