Vallastaden i Linköping

Linköpings kommun i samarbete med Linköpings universitet och Akademiska Hus höll mellan mars och juni 2012 en allmän arkitekttävling om utformning av Vallastaden i Linköping.

Tegar av Okidoki arkitekter vann tävlingen.

Tävlingen syfte var att få fram bra idéer om hur ett nytt stadsområde i Linköping ska formas och till att hitta samarbetspartners för den fortsatta planeringen av området. Med avstamp i bo- och samhällsexpon 2016 ska området vara ett praktiskt exempel på och en möjlig experimentverkstad för framtidens samhällsbyggande. Vallastaden – och förändringar inom Campus Valla är den första etappen av en utveckling där Universitet och staden knyts ihop. Vid tävlingstidens utgång hade 27 förslag lämnats.

Övriga pristagare och hedersomnämnanden

Andra pris: Publicum Bonum av Inobi
Hedersomnämnande: I morgon kommer någonting underbart att hända av White arkitekter och Anders Wilhelmsson
Hedersomnämnande: Ramar för att odla en stad av 2XMarsvik arkitekter
Hedersomnämnande: Korsning av Pelle Backman och Ebba Hallin
 Hedersomnämnande: Campus möter staden av Bodi Karlman och Tomas Örn

Tävlingsjury

Muharrem Demirok (c), Linköpings kommun, Kommunalråd med ansvar för samhällsbyggande. Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.
Jakob Björneke (s), Linköpings kommun, Kommunalråd, vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.
Karolina Ganhammar, Universitetsarkitekt, Linköpings universitet.
Anna Bertilson, Samhällsbyggnadsdirektör, Linköpings kommun.
Jan Annerstedt, Professor vid Copenhagen Business School.
Lars Reuterswärd, Arkitekt, Director Mistra Urban Futures.
Birgitta Ramdell, Arkitekt, VD Form/Design Center Malmö.
Agneta Persson, Parkchef, Lunds kommun. Utsedd av Sveriges Arkitekter.
Johannes Tovatt, Arkitekt, VD Tovatt arkitekter. Utsedd av Sveriges Arkitekter.

Juryns sekreterare var Claes Larsson, Arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter.

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande