Välkommen att delta i Europan 15 - världens största arkitekttävling - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

ALLMÄN TÄVLING


Nu går startskottet för den femtonde tävlingsomgången av Europan med 47 tävlingsområden runt om i Europa. Europan är en internationell tävling för arkitekter under 40 år och ger möjlighet att vara med och utforma våra framtida Europeiska städer. Tävlingen hålls vartannat år, och den omgång som startar nu kallas Europan 15. Temat för årets tävling är ”Den produktiva staden”:

Läs mer i tävlingsinbjudan och på Europans webbplats.