Tävling

Utbyggnad av Skissernas museum i Lund

Publicerad: 2014-05-28

Tävlingen är nu avgjord och juryn har utsett förslaget SKISSERNAS TRÄDGÅRDAR av Elding Oscarson till vinnare.

Statens fastighetsverk i samarbete med Sveriges Arkitekter arrangerade projekttävlingen för tillbyggnad av Skissernas museum i Lund.

Skissernas museum, som är en del av Lunds universitet, grundades 1934 och flyttade in i egna lokaler 1940 i en före detta gymnastiksal från 1882. Sedan dess har lokalerna vuxit i etapper, med permanenta och provisoriska till- och ombyggnader. Den senaste tillbyggnaden stod färdig 2005. Karaktäristiskt för anläggningen är att den vuxit successivt med olika ansvariga arkitekter.

Museet är centralt beläget i Lund i mitten av det som kallas för Kunskapsstråket, i korsvägen mellan staden och universitetet.

Syftet med tävlingen var att finna en lösning för utbyggnaden, som ger museet en igenkännbar närvaro i stadsmiljön. Utbyggnaden ska motverka museets nuvarande anonymitet i gatubilden och har som huvudmål att ge museet en ny huvudentré mot skulpturparken utanför museet. Samtidigt ska utbyggnaden erbjuda en trivsam restaurang med möjlighet att sitta utomhus.

Deltagande arkitektkontor

Tävlingen var öppen endast för följande inbjudna arkitektföretag/team, utvalda genom ett öppet kvalificeringsförfarande:

 • Elding Oscarson
 • Powerhouse Company
 • White arkitekter

Jury

Den jury som hade till uppgift att bedöma förslagen bestod av:

 • Maria Nordh, projektägare, Statens fastighetsverk
 • Åsa Bergenudd, byggnadschef, Lunds universitet
 • Patrick Amsellem, museichef, Skissernas museum
 • Vanja Knocke, arkitekt, Statens fastighetsverk
 • Malin Sjögren, stadsarkitekt, Lunds kommun
 • Gunilla Svensson, arkitekt, Sveriges Arkitekter
 • Caroline Sverdrup, Skissernas museum
 • Adjungerade till juryn var:
 • Lisbeth Söderhäll, projektledare, Statens fastighetverk
 • Göran Sandén, kalkylator, Statens fastighetsverk
 • Paul Sverdrup, Skissernas museum

Juryns sekreterare har varit arkitekt SAR/MSA Claes Larsson, Sveriges Arkitekter.

Tävlingsfunktionär har varit Anna Lööv, projektassistent, Statens fastighetsverk

Övrig information

Skissernas museum tävlingsprogram 

Juryutlåtande

Övriga förslag

Plattform

Den öppna innergården