Tävling

USÖ högspecialitetshuset i Örebro

Publicerad: 2014-06-05

Landstingsfastigheter i Örebro i samarbete med Sveriges Arkitekter anordnade mellan maj och september 2013 en inbjuden projekttävling för nytt högspecialitetshus inom Universitetsjukhuset.

För_nya USÖ av Sweco Architects och Aart Architects vann tävlingen.

Syftet med tävlingen var att få fram ett förslag som tillvaratar verksamhetens behov och kravställningar i form av funktionella lösningar med god gestaltning samt att upphandla arkitekttjänst för gestaltning, planering och projektering för det fortsatta uppdraget. Tävlingsuppgiften bestod i att föreslå och gestalta nybyggnad av H-hus med en maximal yta om 24 000 m2 (BTA) för verksamheter inom såväl öppen som sluten vård, samt dagkirurgi och slutenoperation.

Tävlingsförslag och tävlingslag

För_nya USÖ Sweco Architects AB/Aart Architects AS
Nimbus av BSK arkitekter AB/Eliassen Lambertz-Nilssen Arkitekter AS
Sju nivåer av grönt av White arkitekter
LINK Arkitektur AS (valde att inte fullfölja)

Tävlingsjury

Staffan Fors, seniorkonsult, ledningskansliet.
Margareta Grape, chef Strategisk samordning, USÖ
Börje Svensson, Områdeschef HHO, USÖ
Sixten Langell, Fastighetschef, LoVS
Tobias Filipsson, Projektledare, WSP Sverige AB | WSP Management
Klavs Hyttel, arkitekt MAA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Kjell Meijhert, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Peder Hallkvist, stadsarkitekt Örebro kommun

Sekreterare i bedömningsgruppen var arkitekt SAR/MSA Claes Larsson Sveriges Arkitekter och arkitekt SAR/MSA Kristoffer Nilsson.

Annan information

Prekvalificeringskrav
Juryutlåtande