Uppsala nya kraftvärmeverk – Carpe Futurum

Vattenfall inbjöd i februari 2014 in till tävling om det arkitektoniska konceptet för den nya kraftvärmeanläggningen “Carpe Futurum” i Uppsala.

Tävlingen  anordnades som en projekttävling inom ramen för Lagen om Offentlig Upphandling, LOU, och  föregicks av en prekvalifice­ring av de utvalda deltagarna. Tävlingen anordnas i samarbete med Sveriges Arkitekter samt Uppsala Kommun.

Vinnare blev AROS REFLECTA av Liljewall Arkitekter AB genom Bjarni Ingvason.

Medarbetare: Lars Olausson, Leyla Rahnavard, Karl-Johan Bexér.
Referensgrupp: Thomas Hago, Mats Milsta.
Process LD-gruppen, Lasse Sarberg
Landskap: Ramböll, Henrik Undeland

Ur juryns motivering:

En väl sammanhållen anläggning som samverkar med Uppsalas stadssiluett och miljön i Boländerna. Den samlade byggnadsvolymen med sitt enkla mjuka formspråk uttrycker stadsmässighet och förfining av den industriella verksamheten. Färgmässigt hämtas inspiration från såväl Uppsalas signaturbyggnader som från befintliga industribyggnader.

Tävlingens syfte:

Syftet var att få en högkvalitativ gestaltning, som ska ligga till grund för fortsatt planering av området och möjliggöra uppförande av ett kraftvärmeverk samt upphandling av arkitekt- och planeringstjänster för det fortsatta uppdraget.

I tävlingsuppgiften ingick att ge förslag till gestaltning och struktur av ett nytt kraftvärmeverk i anslutning till Vattenfalls befintliga anläggning i Uppsala. Det nuvarande kraftvärmeverket skall vara i drift fram tills att den nya anläggningen kan tas i bruk.

Fem team deltog i tävlingen:

  • Berg / CF Möller
  • Liljewall
  • BIG
  • Urban Design / Arkitektmagasinet
  • Grontmij

Övriga förslag:

KLUSTER – Berg/CF Möller

GRADIENT – Urban Design

ORACULAR_SPECTACULAR – Grontmij

KRISTALLDÔMEN – BIG

Övrig information:

Juryutlåtande

Carpe_Futurum_Tävlingsprogram