Tävling

Uppsala konsert och kongress

Publicerad: 2015-03-25

Uppsala kommun genomförde mellan januari och maj 2002 en allmän tävling om ny konsert- och kongressbyggnad i centrala Uppsala.

Uppsalakristallen av Henning Larsens Tegnestue vann tävlingen.

Uppgiften var att utforma en byggnad av hög arkitektonisk kvalitet som erbjuder bästa tänkbara betingelser såväl för konserter och annan musikverksamhet som för kongresser och konferenser. Programarean var ca 10.000 kvm, med bl a en stor sal för 1350 personer. Prissumman uppgick till 1.000.000 kr. Antalet inlämnade förslag var 135. Läs mer i  Tävlingsbroschyren.

1 september 2007 invigdes Uppsala konsert och kongress.

Övriga pristagare och hedersomnämnanden

Andrapris: Mono av Vera arkitekter.
Tredjepris: Röda mattan av General Architecture.
Fjärdepris: Ytor av ljus av Gottlieb & Paludan A/S Arkitekter MAA
Hedersomnämnande: I flöde av Jacob Zeilon & Partner
Hedersomnämnande: May av Roger Spetz arkitekter.
Hedersomnämnande: Basfiol & flöjt av Gunnar Landberg och Bengt Larsson.
Hedersomnämnande: Rymd av Archus Arosia arkitekter.
Hedersomnämnande: Nuages av Brisac Gonzales Architecture.
Hedersomnämnande: 23005 av Jonas Rune Sangberg och Dan Stubbergaard.
Hedersomnämnande: Nymåne av Carvajal Y Casariego arquitectos.
Hedersomnämnande: Heartbeat av TALLI-arkkitehdit.

Tävlingsjury

Lena Hartwig (s), kommunstyrelsen
Maj-Britt Andersson (kd), kommunstyrelsen
Maria Fregidou-Malama (v), kulturnämnden
Jan-Erik Wikström (fp), kulturnämnden
Monica Östman (s), byggnadsnämnden
Louise Landerholm Bill (m), kommunfullmäktige
Niclas Malmberg (mp), kommunfullmäktige
Carl-Johan Engström planeringsdirektör, arkitekt SAR
Ingvar Blomster stadsbyggnadsdirektör, arkitekt SAR
Bo Karlberg arkitekt SAR, utsedd av SAR
Craig Dykers arkitekt MNAL, utsedd av SAR

Juryns sekreterare var Thomas Nordberg från SAR tävlingsservice och tävlingsfunktionär var Bo Elfström från Uppsala kommun.

Mer information

Tävlingsbroschyr
Tävlingsprogram
Competition Programme
Space Allocation Programme
Lokalprogram
Jurytlåtande/Jury Report