Tullinge idéhus

Botkyrka kommun anordnade tillsammans med Sveriges Arkitekter en inbjuden projekttävling för att skapa ett Tullinge idéhus. Tävlingen pågick från april till juli 2013.

Rut av Wingårdh arkitektkontor och SLA vann tävlingen.

Syftet med tävlingen var att lyfta blicken och spana in i vad ett framtidens kulturhus kunde vara. Begreppet kulturhus valdes medvetet bort och istället har namnet Tullinge idéhus fått bli namnet för projektet. Ett hus där många människors idéer får plats och tas tillvara skulle skapas. Ett nyskapande hus för det oväntade och oprövade, men också ett hus med ett innehåll som bärs upp av traditioner och stolthet över de kunskaper och erfarenheter som vunnits under många år. Helt enkelt ett idéhus som öppnar dörrarna för framtiden. Syftet var även att finna ett förhållningssätt till ett framtida Tullinge torg som en mötesplats framförallt för Tullingeborna men också för andra besökare.

Tävlingen har föregåtts av en prekvalificering varefter fyra kontor valts ut för
fortsatt tävling.

Tävlingsförslag och tävlingslag

Pixel av Zaha Hadid Architects + Gross Max
Viskningar och rop av Estudio Barozzi Veiga + Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter + Paju Arkitektur och Landskap
Rut av Wingårdh arkitektkontor + SLA
Hållbara idéer av Dorte Mandrup Arkitekter + Kontur arkitektkontor + Hosper Sweden + Mandaworks

Tävlingsjury

Katarina Berggren, kommunalråd
Peter Nyberg, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
Lennart Lundell, 2:e vice ordförande i tekniska nämnden
Magnus Andersson, samhällsbyggnadschef
Pernilla Hellman, chef kultur- och fritid
Anna-Bie Agerberg, arkitekt SAR/MSA, planchef
Ylva Nordin, boende i Tullinge
Pär Ahlbom, arkitekt MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Anders Landström, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Juryns sekreterare var Katarina O Cofaigh, Sveriges Arkitekter.

Annan information

Inbjudan till prekvalificering
Tävlingsprogram
Juryutlåtande