Tävling

Träbro över Virserumsån

Publicerad: 2014-08-27

Vägverket genomförde en inbjuden arkitekttävling under början av 2004 för att öka erfarenheterna kring träbroar.

Pythagoras av WSP Samhällsbyggnad utsågs till vinnare.

Tävlingsuppgiften utgick från frågan om hur teknik för träkonstruktioner kan förenas med god arkitektonisk utformning och hur den kan tillämpas i en ”vardagssituation”, det vill säga en landsvägspassage över vattendrag om 15–25 m, ofta i bebyggd miljö. Platsen i Virserum valdes därför att den utgör ett exempel på en sådan typsituation samtidigt som Virserum på denna plats har ett trätekniskt centrum som arrangerar en Träbiennal för första gången sommaren 2004.

Övriga förslag och deltagare

Bowstring av Arne Eggen Arkitekter.
Kjol av Ahlgren Edblom arkitekter.
Trä på väg av Dissing+Weitling Arkitektfirma.

Tävlingsjury

Rolf Johansson, vägdirektör VSÖ, juryns ordförande
Fredrik von Platen, arkitekt SAR/MSA, VSÖ:s råd för miljö och skönhet
Henrik Rundquist, arkitekt SAR/MSA Sveriges Arkitekters representant i juryn
Dan Eklöf, civilingenjör, broteknik, Steb, Vägverket
Göran Andersson, broingenjör, broutformning VSÖ

Peter Hermansson, arkitekt LAR/MSA, VSÖ, var juryns sekreterare

Mer om tävlingen

Inbjudan till prekvalificering
Tävlingsprogram
Juryutlåtande