Tillbyggnad av Södersjukhuset i Stockholm

Stockholms läns landsting (SLL) genom Locum AB anordnade mellan maj och november 2009 en inbjuden projekttävling om tillbyggnad av Södersjukhuset.

Emergens av BSK Arkitekter AB, Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter AS, Nivå landskapsarkitekter, ELU, EnergoRetea AB, WSP Sverige AB vann tävlingen.

Tävlingsuppgiften har varit att skapa förslag till tillbyggnad för operation, akutmottagning, sterilcentral och förlossning/BB kopplad till befintlig sjukhusbyggnad. Tillbyggnaden beräknas omfatta drygt 35.000 kvadratmeter BTA, vilket gör att Södersjukhuset nu står inför sin hittills största förändring sedan det byggdes.

Övriga förslag och deltagare

Fjällklyftan av Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S, Berg arkitektkontor AB.
Grön pärla av Link arkitektur AB, WSP Sverige AB.
Hand i hand av Arkitema K/S med CCO Arkitekter a/s, Incoord installationscoordinator AB, WSP Group AB och Asplan Viak AS.
Takt av Johan Celsing arkitektkontor AB, Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS, Arstad Arkitekter AS och COWI AS.

Tävlingsjury

Eva Lenngren, fastighetschef, Locum, juryns ordförande
Stephan Woodbridge, projektdirektör Locum
Anders Lövefors, fastighetsplanerare Locum
Göran Rejto, projektledare, Locum
Eva Tillman, chefläkare/programdirektör, SÖS
Mark Ruda, fastighetschef SÖS
Thomas Arnhjort, verksamhetschef akutmottagningen SÖS
Dag Cavallius, Nyréns Arkitektkontor
Karolina Keyzer, Wingårdhs Arkitektkontor

Katarina Nilsson, Sveriges Arkitekter var juryns sekreterare.

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande