Taxinge och Tisslingeplan i Tensta

Stockholms stad genomförde en allmän arkitekttävling med tvådelad uppgift om idrottshall och torg samt kollektivhus i Tensta. Tävlingsperioden var mellan september 2004 och januari 2005.

Familjeband av Realarchitektur vann delen om kollektivhus på Tisslingeplan.
Accentuera av Sweco FFNS arkitekter vann delen om idrottshall och torg i Taxinge.

Förslaget Accentuera för Taxinge och Tisslingeplan i Tensta.
Förslaget Accentuera för Taxinge och Tisslingeplan i Tensta.

De tävlande ombads ge förslag på två tävlingsuppgifter i Tensta, dels en idrottshall med tillhörande platsbildning vid Taxinge, dels ett kollektivhus vid Tisslinge­plan. Förslagsställarna kunde välja att svara på båda tävlingsupp­gifterna eller bara den ena. 64 tävlingsförslag lämnades in och ungefär hälften av förslagen svarade på vardera tävlingsuppgiften, Taxinge respektive Tisslingeplan.

Övriga pristagare och hedersomnämnanden

Taxinge

Andra pris: Hemmaplan av White arkitekter
Tredjepris: Kuato av Braun + Partner Architects
Hedersomnämnande: Tensta United av Blå arkitektur landskap
Hedersomnämnande: Skala av Brunnberg & Forshed arkitektkontor
Hedersomnämnande: Shed av Pitman Tozer Architects och Nivå landskapsarkitektur

Tisslingeplan

Andra pris: 169 grön av Sanna Taune, Sara Sigfridsson och Susanna Sjödin.
Delat tredje pris: Cirkel av träd av Michael Regner och Gernot Angerer.
Delat tredje pris: Kollektivhus.nu av Fidjeland arkitektkontor med Harald Schmalensee arkitektkontor.
Hedersomnämnande: Duplexity av Merom Kirchmeier arkitekter
Hedersomnämnande: 200% Tensta av UID

Tävlingsjury

Magnus Andersson, avdelningschef Stockholms stadsbyggnadskontor, ordförande
Per-Eric Siljestam, projektledare Tensta Bo 2006, Stockholms markkontor
Torbjörn Johansson, arkitekt MSA, planarkitekt, Stockholms stadsbyggnadskontor
Peter Lundevall, planhandläggare, utredare, Stockholms stadsbyggnadskontor
Jack Kindberg, stadsdelsdirektör, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Erik Stenberg, arkitekt SAR/MSA, Tenstabo
Marika Lundin, Familjebostäder AB
Henrik Hoogland, vice vd, CentrumKompaniet
Ulf Sankell, arkitekt SAR/MSA, Stockholms idrottsförvaltning
Helena Djurstedt, landskapsarkitekt LAR/MSA, Stockholms markkontor
Anders Bergkrantz, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Per Glembrandt, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare var Katarina Nilsson, arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter och tävlingsfunktionär var Margaretha Fougner, Stockholms markkontor.

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande

För att få tillgång till ytterligare information om tävlingen, kontakta Claes Larsson.