Tävling om nytt vattentorn på Värmdö

Värmdö kommun anordnar en allmän projekttävling för tävlande om gestaltning av ett nytt vattentorn i Hemmesta i samarbete med Sveriges Arkitekter. Beställare för projektet är kommunens VA- och avfallsavdelning.

Värmdö kommun vill bygga ett nytt vattentorn av hög arkitektonisk klass som skapar en lokal signatur för Hemmestaområdet. Värmdö ligger i ett attraktivt skärgårdslandskap nära Stockholm och är en av landets snabbast växande kommuner. Ett till vattentorn behövs för att klara framtida utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till såväl omvandlingsområden som till nya bostadsområden.

Tävlingsuppgiften består i att gestalta och placera Hemmestas nya vattentorn med dess teknikutrymmen samt omgivande mark och att illustrera placering av tillfartsväg och vändplan, områdesskydd samt vistelseyta.

Syfte

Arkitekttävlingen syftar till att få fram ett väl gestaltat och genomförbart förslag till ett nytt vattentorn i Hemmesta. Kommunen arrangerar en allmän tävling för att få in många olika kreativa och spännande förslag på byggnadens gestaltning och som även tar hänsyn till omgivande landskap och natur. Värmdö kommuns avsikt är att handla upp konsulttjänster för arkitektur av det vinnande teamet för fortsatt uppdrag att projektera vattentornet.

Anmäl och program

Gällande tävlingsprogram och övriga tävlingsunderlag finns på e-Avrop. Privatperson kan registrera nytt konto på e-Avrop med sitt 10-siffriga personnummer (ååmmdd-nnnn). Se även e-Avrops guide för registrering av nytt konto.

Om det uppstår problem så kan ni kontakta e-Avrops support på telefon 08 – 50 11 90 30 (öppettider: 8.00-17.00) eller mejl: support@e-avrop.com.

Preliminär tidplan

  • Sista dag för inlämning av tävlingsförslag är 9 oktober 2023 samt anges i e-avrop.
  • Tillkännagivande av juryns beslut, december 2023 eller januari 2024. Vinnande förslag ska efter tävling utvecklas med utgångspunkt i juryns medskick.

Vattentornet planeras att projekteras under 2024 och börja byggas 2025.