Hamnpiren och kajstråket i Jönköping

Jönköpings kommun anordnar en inbjuden projekttävling om hamnpiren och kajstråket mot Vättern. Tävlingen genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Nu är det dags att anmäla intresse att vara med i tävlingen.

Sista dag för att skicka in intresseanmälan är den 13 april 2023.
Anmäl intresse på TendSign. Tre lag kommer att väljas ut.

Syfte

Syftet med tävlingen är att göra Hamnpiren och kajstråket till en fungerande och attraktiv målpunkt i såväl staden som regionen och en mötesplats. Genom nytänkande och variation i verksamhetsutbud är visionen att pirområdet ska bli en knutpunkt och mötesplats för sjöliv, strandliv och stadsliv. Samtidigt ska platsen bli identitetsskapande för hela Jönköping.

Avsikten med tävlingen är att av det vinnande teamet handla upp konsulttjänster för fortsatt uppdrag med arbetet att, i nära samverkan med tjänstepersoner vid Jönköpings kommun, utforma Hamnpiren och kajstråket.

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Förslag inkomna till tävling i Jönköping

Förslag inkomna till tävling i Jönköping

TävlingTävling om hamnpiren och kajstråket i Jönköping
Jönköpings kommun anordnar en inbjuden projekttävling om hamnpiren och kajstråket mot Vättern. Tävlingen har startat och tre förslag har inkommit och finns att ladda ner. Tävlingen genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter.