Förslag inkomna till tävling i Jönköping

Jönköpings kommun anordnar en inbjuden projekttävling om hamnpiren och kajstråket mot Vättern. Tävlingen har startat och tre förslag har inkommit och finns att ladda ner. Tävlingen genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Tävlingsuppgiften består i att ta fram ett gestaltningsförslag för Hamnpiren och kajstråket samt formulera en stadsbyggnadsidé om hur pirområdet knyts samman med Munksjön genom Hamnkanalsrummet.

Inkomna förslag

Tre förslag har inkommit för vidare bedömning av juryn.

Förslag 1 – Kom regn kom sol

Bild från förslag Kom regn kom sol.

Förslag 2 – En stad med utsikt

Bild från förslaget – En stad med utsikt.

Förslag 3 – Vattenstaden

Bild från förslaget – Vattenstaden.

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Hamnpiren och kajstråket i Jönköping

Hamnpiren och kajstråket i Jönköping

TävlingTävling om hamnpiren och kajstråket i Jönköping
Jönköpings kommun anordnar en inbjuden projekttävling om hamnpiren och kajstråket mot Vättern. Tävlingen genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter.