Tävling om hållplatser och väderskydd är avgjord

Västra Götalandsregionen anordnade en tvåstegstävling om nytt koncept för hållplatser och väderskydd. Tävlingens andra steg är nu avslutad och juryn har utsett förslaget Vänta under trädet till vinnare.

Tävlingen har bestått av två steg. I det första steget bestod uppgiften av att ta fram ett övergripande gestaltningsförslag med hög arkitektonisk nivå där funktioner, form, moduler och konstruktion samverkar.

I det andra steget skulle de tävlande teamen utveckla helheten och fördjupa sina idéer om hållplatserna och väderskydden och den utrustning som ingår i konceptet. De tävlandes uppgift var även att utveckla förslagen utifrån i juryns medskick.

Vinnare

Förslag – Vänta under trädet

Gottlieb Paludan Architects.

Det vinnande förslaget Vänta under trädet av Gottlieb Paludan Architects.

Det vinnande förslaget har en hög innovationsgrad genom att vara konsekvent utformat av trä. Förslaget följer därmed en riktning i samhället som går mot allt större användning av trä i olika offentliga sammanhang.

Ur juryns motivering.

Andra plats

Förslag – Tur i skur

Rundquist arkitekter

Förslaget Tur i skur av Rundquist arkitekter.

… förslaget har en styrka i den variationsrikedom med få komponenter och de många varierade sittmöjligheter som redovisas. Öppenheten i förslaget borgar för att det uppfattas som överblickbart och tryggt.

Ur juryns motivering.

Delad tredje plats

Förslagen – Kom regn kom solsken och I skydd av sken

Link Arkitektur respektive Arkitema.

Förslaget Kom regn kom solsken av Link Arkitektur.
Förslaget I skydd av solsken av Arkitema.