Entréer till Tyresta nationalpark – tävlingsförslagen är här!

ALLMÄN TÄVLING


Tyresö kommun bjöd in till en allmän arkitekttävling för utformningen av entréer till Alby och en nordlig entré till Tyresta i Tyresö kommun. Tävlingen arrangerades i samarbete med Sveriges Arkitekter. Nu kan vi presentera de 26 förslagen som blev godkända – ta del av dem här nedan!

Om tävlingen

Tävlingen syftade till att få förslag på välkomnande, trygga och tydliga entréer till Alby naturreservat, en struktur och orienterbarhet på bilparkeringen vid huvudentrén, samt bättre och säkrare cykelparkering inom det området. Kommunen ville även få förslag på en bro över Nyforsviken.

Tävlingen bestod av tre delar. Den första var att föreslå ett entrékoncept som annonserar de olika entréerna för besökaren. Den andra delen handlade om att se över parkeringssituationen för cykel, moped och bil i anslutning till den nya huvudentrén. I den tredje delen skulle de tävlande komma med förslag till en ny bro över Nyforsviken.

Vad händer nu?

En jury bestående av representanter från Tyresö kommun, Tyresta nationalpark och ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter kommer att bedöma tävlingsförslagen under juni–september. Vinnaren förväntas vara utsedd i november. När tävlingen är avgjord kommer det vinnande tävlingsförslaget att ligga till grund för det fortsatta arbetet med projektet.

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Entréer till Tyresta nationalpark – vinnare utsedd

Entréer till Tyresta nationalpark – vinnare utsedd

TävlingTävling om entréer till Alby och en nordlig entré till Tyresta
Tyresö kommun bjöd in till en allmän arkitekttävling för utformningen av entréer till Alby och en nordlig entré till Tyresta i Tyresö kommun. Nu är vinnaren utsedd.