Vinnare
Tävling

Tävling om cafébyggnad i Brunnsparken är avgjord

Publicerad: 2022-12-15

Fastighetskontoret i Göteborgs stad bjöd in till en allmän tävling om gestaltningen av en cafébyggnad i Brunnsparken i Göteborg. Nu är tävlingen avgjord.

Göteborgs Stad, med Fastighetskontoret som arrangör, bjöd hösten 2022 in till en allmän projekttävling för gestaltning av en ny cafébyggnad i Brunnsparken. Tävlingen har genomförts av med stöd av Sveriges Arkitekter.

Uppgiften för tävlingen har varit att föreslå en väl gestaltad och genomförbar cafébyggnad i Brunnsparken med en yta om max 25 kvm. I uppgiften har det även ingått att föreslå placering av byggnadsvolymen inom en anvisad och förberedd yta om 42 kvm.

Vinnande förslag ska efter avslutad tävling utvecklas vidare med utgångspunkt i juryns medskick, och i nära dialog med beställare och entreprenör. Arrangören avser att förhandla med vinnarna om uppdraget att ta fram fullständiga arkitekthandlingar för cafébyggnaden.

Vinnare

Förslag – Rödmönja

Högberg Gillner Arkitektur AB.

Rödmönja är en djärvt formad byggnad som genom sitt formspråk skapar en stark förankring i platsens kontext. Byggnaden täcks av järnpigmenterad falsad plåt vilket ger associationer till järnvågen och Göteborgs historiska taklandskap. Juryn vill särskilt framhålla den mycket inlevelsefulla gestaltningen, där varje fasad är utformad med hänsyn till det stadsrum den vänder sig mot.

Ur juryns motivering

Andra plats

Förslag – Vännen till Johanna

Wir Arkitekter AS

Vännen till Johanna är en byggnad med kvadratisk plan som får sin starka identitet genom sin välformade taksiluett, bestående av ett valmat tak med högrest lanternin. Fasadmaterialets liggande rödmålade trälameller hjälper till att nyansera och förstärka formen. Förslaget är utformat med inspiration från historiska kiosker, vilket kommer till uttryck både i formspråket och i det hantverksmässiga utförandet.

Ur juryns motivering

Tredje pris

Förslag – Janus

Manthey Kula AS

Janus är en djärv och nytänkande hybrid mellan byggnad och skulptur. Formen upplevs som ett skulpturalt och helgjutet stycke som utstrålar beständighet och formsäkerhet. Byggnaden har potential att bli ett landmärke och en signaturbyggnad, både i Brunnsparken och för hela Göteborg.

Ur juryns motivering

Hedersomnämnanden

Två hedersomnämnanden utan inbördes ordning ges till följande förslag:

Förslag – Johanna

KFA Arkitekter AB

Johanna är ett träffsäkert förslag i såväl form som i skala och uttryck. Den rektangulära byggnaden är expressiv och välkomponerad med sitt asymmetriskt höga och spetsiga tak. En spännande kontrast uppstår mellan den robust beständiga kopparfasaden och serveringsluckans och interiörens trämaterial. Juryn ger en särskild eloge för den fina och genomarbetade fysiska modellen.

Ur juryns motivering

Förslag – Fikastället

Bracht, Cooper & Ljungar Architects

Juryn ser i Fikastället en konsekvent utförd idé, där såväl helhet som detaljering är omsorgsfullt genomarbetade. Arkitekturen är lekfull och dekorativ vilket passar en mindre cafébyggnad, och uttrycket uppfattas nutida med en blinkning till äldre kioskers luckor, markiser och baldakiner. Juryn ger en särskild eloge för den fina och genomarbetade fysiska modellen.

Ur juryns motivering

Vinnare