Tävling om att göra staden trivsam

Tävlingens steg 1, som pågått under 72 intensiva timmar, är avslutad.

Nu tar juryns arbete vid. Dess första uppgift innebär att utse tre förslagsställare/team för fortsatt arbete i steg 2.

Juryn består av följande ledamöter:
Ulrika Gunnman, Arkitekt SAR, sakkunnig landskapsarkitektur, utsedd av SA
Morgan Rudberg, Arkitekt SIR, sakkunnig formgivning, utsedd av SA
Thomas Rydhagen, VD Smekab Citylife
Camilla Wangen, PC Smekab Citylife
Hans Sjöholm, AFU Smekab Citylife
Lukas Olofsson, FC Smekab Citylife

Smekab Citylife arrangerar i samarbete med Sveriges Arkitekter en tävling om att skapa möblering som gör staden trygg, trivsam och harmonisk.

Syftet med tävlingen är att fånga upp nytänkande idéer och visioner om framtidens produkter och utvecklingen av dem. Hur vi på ett lyhört sätt kan möta människors behov och beteenden. Vi välkomnar alla och särskilt landskapsarkitekter, arkitekter och formgivare samt föreskrivare att ge sin syn på hur en trivsam stad kan utformas.

Om tävlingen

Tävlingen utförs i två steg där steg ett pågår under 72 timmar, förlagda mellan 22 och 25 oktober 2019. Ta chansen och delta, tävlingen är öppen för alla. Tävlingen startar 22 oktober klockan 17.00. Allt material för deltagande i tävlingen finns tillgängligt här.

Smekab Citylife utvecklar, producerar och säljer produkter och lösningar för att skapa attraktiva urbana miljöer. Räckes- och avspärrningslösningar har sedan 70-talet varit en stor del av företagets erbjudande vilket fortfarande består och utvecklas. Utbudet har kompletterats under åren och i dag erbjuds ett brett sortiment av möbler för offentlig utemiljö, väderskydd för hållplatser, cykelparkeringar och produkter för cyklism.