Tävling för studenter och unga samhällsplanerare - Sveriges Arkitekter

 

Ta fram och tävla med din vision för Östersjöregionen 2050! Välkommen att ansöka till en fyra dagars internationell samhällsplaneringstävling i Poznan i Polen, den 26:e till den 29:e Augusti 2019!

Tävlingen organiseras av VASAB, Boverket och the Institute of Socio-economic Geography and Spatial Management at the Adam Mickiewicz University in Poznan (Poland). Vi vill stimulera till ökad interdisciplinär samverkan och innovation inom planeringsområdet. Ansökanden från ett brett spektrum av ämnesområden, till exempel allt ifrån stads- och samhällsvetare till trafikplanerare, arkitekter, landskapsarkitekter och fysiska planerare är därför välkomna att delta i tävlingen och sommarcampuset.

  • Universitets- och högskolestudenter på sitt andra utbildningsår upp till unga yrkesutövare under 35 års ålder får ansöka till tävlingen.
  • Tävlingen är på engelska och sista ansökningsdag är 29 januari 2019.

Välbalanserade internationella, interdisciplinära tävlingslag sätts ihop av organisatörerna. Organisatörerna står även för kostnaderna för boende och resor.