Täby torg

Täby kommun genomförde mellan mars och maj 2007 en allmän arkitekttävling om Täby torg.

Ett möjlighetsfält  av Polyform arkitekter utsågs till vinnare.

Avsikten med tävlingen var att ta fram förslag till gestaltning av det nya torget som kan bidra till att göra Täby centrum till en attraktiv plats i en expanderande region. Med en omsorg i utformningen och med rika möjligheter till aktiviteter ska Täby få det offentliga vardagsrum som Täbyborna saknat. 51 förslag lämnades in.

Övriga pristagare

Andra pris: Yra av Grontmij landskaps­arkitekter
Tredje pris: Vattenbrynet av Bystrup Arkitekter

Tävlingsjury

Malin Löfsjögård, stadsbyggnadsnämndens ordförande, Täby kommun
Torsten Björnsson, stadsbyggnadsnämnden, Täby kommun
Sven Fjelkestam, stadsbyggnadsnämnden, Täby kommun
Bengt H Strand, stadsbyggnadsnämnden, Täby kommun
Tommy Jägenstedt, stadsbyggnadschef, Täby kommun
Håkan Knutsson, stadsarkitekt, Täby kommun
Bo Bergman, Rodamco
Johan Paju, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Åsa Drougge, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare var Claes Larsson, Sveriges Arkitekter och tävlingsfunktionär var Anna Björneheim, Tekniska kontoret, Täby kommun.

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande

För att få tillgång till ytterligare information om tävlingen, kontakta Claes Larsson.