Studenttävling om framtidens ishockeyanläggning är avgjord!

Stadshall

Svenska Ishockeyförbundet i samarbete med Sveriges Arkitekter och Riksidrottsförbundet bjöd i mitten av september in arkitektstudenter till en idétävling om framtidens idrottsanläggning för ishockey och skridskoåkning. Syftet med tävlingen var att stimulera kreativt tänkande och nya idéer för att utveckla idrottsanläggningens betydelse i samhället. Tävlingen har även syftat till att belysa hur idrottsanläggningar kan kombineras med andra viktiga funktioner för att skapa en ökad ekonomisk genomförbarhet.

Tävlingen pågick under perioden 12 september till 30 november 2018 och resulterade i totalt 21 bidrag varav 20 godkändes för bedömning.

Se alla bidrag som kom in.

Vinnarförslag

Efter avslutad bedömning har juryn utsett Stadshall till vinnare i tävlingen om utformning framtidens idrottsanläggning. Förslagsställare till det vinnande förslaget är Fabian Reppen och Samuel Vilson från Chalmers Tekniska Högskola och KTH Arkitektur. Sammanfattningsvis bedömer juryn att Stadshall är det förslag som mest övertygande förenar arkitektonisk kvalitet och funktionella krav.

Ur motiveringen:
“Stadshall är en tydligt offentlig byggnad i den urbana kontexten. Med en inbjudande öppenhet upplevs byggnaden som ett medborgarhus som bjuder in olika målgrupper, med ishallen i centrum. Förslaget kombinerar vacker arkitektur med realistiska och genomarbetade lösningar för programmet där ytor för föreningsidrott, spontanaktivitet och ytor att hänga på förenar byggnaden på ett spännande sätt.”

Övriga pristagare

Juryn har även delat ut två utmärkelser à 15 000 SEK vardera för kreativa och nytänkande idéer till Isparken av Axel Svenstam, Elias Brulin, Thomas Åström och Karl Warrol på Lunds Tekniska Högskola och TEK-Centralen av Olle Johnsson och Elias Sandberg på Chalmers Tekniska Högskola.

Isparken
TEK-Centralen

Jury

Tävlingsförslagen har bedömts och vinnaren har utsetts av en jury bestående av sju personer:

  • Tommy Boustedt, generalsekreterare Svenska Ishockeyförbundet
  • Göran Tidström, ordförande Stockholms Ishockeyförbund & Svenska Ishockeyförbundets Anläggningskommitté Lena Arvidsson, styrelseledamot Riksidrottsförbundet
  • Robert Petrén, arkitekt SAR/MSA AIX Arkitekter
  • Helena Jarlöv Glantz, arkitekt SAR/MSA & partner Urban Design
  • Niclas Wennberg, fastighetsutvecklare WA Fastigheter
  • Karin Book, universitetslektor Stads- & idrottsutveckling, Malmö Högskola
  • Processledare och jurysekreterare: Anna Forsberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, Sveriges Arkitekter
  • Tävlingsfunktionär: Jonathan Westerlund, anläggningsansvarig Svenska Ishockeyförbundet

Juryutlåtandet

Tävlingsprogram

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
21 inkomna bidrag till tävlingen om Framtidens idrottsanläggning!

21 inkomna bidrag till tävlingen om Framtidens idrottsanläggning!

TävlingStudenttävling om framtidens idrottsanläggning
I samband med Sverige-Ryssland under Beijer Hockey Games på Hovet, Stockholm den 9:e februari kommer Svenska Ishockeyförbundet att ställa ut samtliga tävlingsbidrag i arenan.