Tävling

Studenttävling Nya ögon på betong avgjord

Publicerad: 2015-09-02

1_Kolonnad_VINNARE_2

Anton Bogårdh och Anders Stenholm, KTH Arkitektur, har utsetts till vinnare i tävlingen Nya Ögon på Betong. Förutom en prissumma på 20 000 kronor, får vinnarna utforma ett besökscafé vid Nordbygg 2016. Tävlingen vände sig till arkitektstudenter och totalt inkom 45 förslag.

Stockholmsmässan/Nordbygg och Svenska Teknik & Designföretagen i samarbete med Svensk Betong samt Sveriges Arkitekter inbjöd i september 2015 till arkitekttävling för studenter om utformningen av ett besökscafé vid Nordbygg 2016.

Tävlingsuppgiften var att skapa ett innovativt, spänstigt, spännande och oväntat möte med betong, uttryckt i en fungerande cafémiljö på Nordbygg 2016 i Stockholm.

Tävlingens syfte var att få fram förslag till utformning av ett café som ska fungera som en kreativ mötesplats i mässmyllret samt även som informationspunkt för Svensk Betong.

Det som eftersöktes var nytänkande, spännande och roliga idéer – lösningar som visar på betongens möjligheter och goda egenskaper, samtidigt som de kombinerar praktisk funktion med en upplevelse för betraktaren.

Förslagen har bedömts efter de krav och önskemål som beskrivs i tävlingsprogrammet. Innovationshöjd, att förstå materialets förutsättningar och utifrån detta visa på nya möjligheter Arkitektonisk gestaltning, förslagets utformning som helhetslösning, med tanke på rumslighet, proportioner, balans… etc. Funktioner, en sammantagen bedömning av förslagets kvaliteter utifrån rumsligt program som café och mötesplats Genomförbarhet, Hur väl förslaget går att genomföra från idé till färdig byggnad, med bibehållen kvalitet inom de tids- och ekonomiska ramar som satts upp i tävlingsprogrammet.

45 förslag lämnades in och bland dessa har juryn beslutat att tilldela första pris till förslaget Kolonnad av Anton Bogårdh och Anders Stenholm, KTH Arkitektur

Vidare har 6 förslag utsetts till Hedersomnämnande (utan inbördes ordning):

”Balett i betong” av Robert Granstam och Alexander Stark, LTU (Luleå tekniska universitet)

”Concrete curtains” av Gabriella Grönlund och Frida Björklund, Institutionen för arkitektur, Chalmers

”Dungen” av Rickard Jacobsson och Agnes Gidenstam, Institutionen för arkitektur, Chalmers

”Kopp La Av” av Aleksej Beilin, Martin Lindholm och Rebecca Johansson, Institutionen för arkitektur, Chalmers

”Versatil” av Robin Bylund och Mattias Nilsson, Institutionen för arkitektur, Chalmers

”Woven – en väv av betong” av Camilla Vässmar Frick och Elizabeth Johansson, Institutionen för arkitektur, Chalmers

Det vinnande förslaget belönas med en prissumma på 20 000 kronor. Samtliga studenter som har deltagit med vinnande eller hedersomnämnda förslag kommer att presenteras i en utställning under Nordbygg samt bjudas in till ett program med studiebesök hos företag inom betongindustrin.

Juryutlåtande_nya ögon på betong

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av:
Peter Söderberg, projektchef Stockholmsmässan/Nordbygg
Susanne Bremberg, arkitekt SAR/MSA, representant för Svenska Teknik & Designföretagen
Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong
Henrik Vinell, Strängbetong (representant för Svensk Betong)
Joakim Lyth, arkitekt SAR/MSA utsedd av Sveriges Arkitekter

Föreläsningen på Chalmers (17/9) filmades:
Lena Mörk, Nordbygg
Roger Andersson, tidskriften Betong
Philip Bergerhoff “Betonginspiration
Göran Andreasson, Graphic Concretes
Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong

Tävlingsprogram Nya ögon på betong