Studentbostäder i Linköping

Studentbostäder i Linköping AB (nedan Studentbostäder) och Sveriges Arkitekter genomförde en idétävling för ett visionärt boende för studenter inom utbildningarna arkitektur, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur och fysisk planering. Tävlingen pågick mellan 7 oktober 2013  och 13 januari 2014. Syftet med tävlingen var att arkitektstuderande utifrån egna erfarenheter skulle skapa en idé kring hur ett visionärt kollektivt boende för studenter med fokus på samvaro och gemenskap skulle kunna utformas.

Trapprum av Andrea Brandén, Chalmers och Karl Tyrväinen, SLU Ulltuna utsågs till vinnare och tilldelades prissumman på 50 000 kr

Ur juryns motivering: “Trapprum är ett mycket spännande och genomarbetat förslag som utgår från studenterna och deras aktiviteter. Förslagsställarna väver med stor inlevelse i studenternas vardag samman innovation, utvecklingsbarhet och yteffektivitet till helhetslösning för studentboendet. Den centrala trappan utgör boendets självklara samlingspunkt. Privata, halvprivata och offentliga ytor kombineras på bästa sätt. Resultatet är ett boende man både vill bo i och visa upp!” Läs hela motiveringen i juryns utlåtande.

Övriga pristagare och hedersomnämnanden

  • Insyn/Utblick av Lars Egge, KTH fick delat andra pris med 20 000 kr
  • Tillsammans av Lovisa Öbrink, Chalmers fick delat andra pris med 20 000 kr
  • Coop Livingroom av Manuel Cespedes och Oskar Nordström, LTH fick ett hedersomnämnande med 5 000 kr
  • Verandan av Malin Skafvenstedt, Aarhus fick ett hedersomnämnande med 5 000 kr

Tävlingsjury

  • Simon Helmér, VD Studentbostäder i Linköping AB, juryns ordförande
  • Karolina Ganhammar, Arkitekt SAR/ MSA, universitetsarkitekt Linköpings universitet
  • Tomas Hansen, Arkitekt SAR/MSA – utsedd av Sveriges Arkitekter
  • Joanna Rutkowska, fastighetschef Kårservice
  • Ellen Nilsson, studentrepresentant och boende i studentbostad

Juryns sekreterare var arkitekt SAR/MSA Monika Joelsson Vestlund och tävlingsfunktionär var Mats Persson, Studentbostäder i Linköping AB.

Övrig information