Studenttävling – Alla ska få bo – Shelter for All

Hangout Habitat_A

Vinnaren i studenttävlingen “Alla ska få bo” som arrangerades av Dome of Visions i samarbete med i samarbete med NCC, KTH och Bee Urban med stöd från Sveriges Arkitekter är nu utsedd. Första priset gick till Ludvig von Hofsten från LTH, för förslaget “Hangout Habitat”.

Juryns motivering:
Ju mer urbana vi människor blir desto längre ifrån ekosystemen kommer vi. Hangout Habitat kopplar samman människor och insekter på ett innovativt och intresseväckande sätt. Förslaget skapar en nyfikenhet för den biologiska mångfalden samtidigt som det innehåller bra och genomtänkta val av växter och material. Hangout Habitat har alla förutsättningar att kunna bli ett ”häng” på KTH:s campus där insekter, växter och människor kan samspela och trivas tillsammans. Den lätta och flexibla konstruktionen lyfter fram samspelet mellan människan, växterna och insekterna och skapar möjligheten till separata enheter inom ramen för en sammanhållen struktur. Den geometriskt enkla möbeln blir lätt att placera och skulle kunna bli ett tillskott på många urbana platser.

Juryn har också bestämt sig för att utdela ett hedersomnämnande till bidraget Blommor och vin, inskickat av Ida Aronson och Anna Jonsson.

Pressmeddelande Shelter for All

Tävlingen, som gick ut på att utforma insektsholkar i urban miljö, hölls mellan 24 maj och 26 augusti och riktade sig till alla arkitekturstudenter inskrivna på en svensk högskola med arkitekturutbildning: Umeå Arkitekthögskola, KTH arkitektur, LTH arkitektur, Chalmers arkitektur, Konstfack, HDK, BTH, SLU Ultuna och SLU Alnarp. Samarbete med studenter från andra program är möjliga så länge det är minst en arkitektstudent med i teamet.

Det vinnande bidraget belönades med en prissumma på 20 000 kronor.

30 september–28 oktober 2016 presenteras 10 finalister i en utställning på Dome of Visions.

Jury
Tävlingsbidragen har bedömts av en jury bestående av:

  • Christina Lindbäck, hållbarhetschef NCC
  • Charlie Gullström, arkitekt SAR/MSA, KTH
  • Petter Andersson, Naturmiljökonsult, Calluna
  • Joakim Malmquist, AQ arkitekter, utsedd av Severiges Arkitekter
  • Josefina Oddsberg, Bee Urban

Jurysekretare har varit Charlotte Saltskog, Dome of Visions och Björn Norberg, Dome of Visions har varit tävlingsfunktionär.

Ladda ned tävlingsprogrammet, på engelska, här: Competition brief Shelter for all

Som ett första steg i tävlingen anordnade Dome of vision en inspirationsföreläsning med Josefina Oddsberg från Bee Urban, den 24 maj 2016. Föreläsningen gav mer bakgrundsinformation om tävlingen samt om värdet av biologiskt mångfald och insektsholkar i urban miljö. Föreläsningen filmades och du kan se den här