Tävling

Strandbaden i Falsterbo

Publicerad: 2014-08-12

Vellinge kommun anordnade en öppen arkitekttävling mellan september och oktober 2006 om en dansrestaurang.

Hägring av Fredrik Kjellgren och Joakim Kaminsky utsågs till vinnare.

Natten till den 29 maj 2006 brann dansrestaurangen Strandbaden i Falsterbo ner till grunden. Dansrestaurangen var en välkänd samlingspunkt och festlokal som ägdes av kommunen. Vellinge kommun beslutade därför att uppföra en ny dansrestaurang på samma plats i södra delen av Falsterbo, cirka 300 meter från Östersjöns strandkant på en strandhed med tallar. 71 förslag skickades in.

Övriga förslag och deltagare

Andra pris: Live av Nilsson & Rahmqvist arkitekter
Tredje pris: Kalejdoskop av Kod arkitekter
Delat fjärde pris: Swing (1) av Nobel arkitekter
Delat fjärde pris: Swing (2) av Thomas Birkkjær och Klaus Jepsen

Tävlingsjury

Göran Holm, borgmästare, juryns ordförande
Lars-Ingvar Ljungman, kommunstyrelsens ordförande
Nils-Ola Roth, ordförande Miljö- och Byggnadsnämnden
Willy Olsson, kommunstyrelsens 2: e vice ordförande
Madeleine Brandin, stadsbyggnadsdirektör (arkitekt SAR/MSA)
Staffan Andersson, stadsarkitekt (arkitekt SAR/MSA)
Anne-Christine Garnå, förvaltningsdirektör M-förvaltningen
Thomas Hellquist, professor i arkitektur och gestaltning (arkitekt SAR/MSA), utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare har varit Pia Transe-Pedersen, planarkitekt (arkitekt SAR/MSA).

Mer information

Juryutlåtande