Tävling

Stora torget i Visby

Publicerad: 2014-08-06

Gotlands kommun anordnade mellan juni och september 2009 en inbjuden arkitekttävling för Stora torget i Visby.

Alla tiders torg av Sydväst arkitektur och landskap med Malmström Edström utsågs till vinnare.

Syftet var att få fram förslag till ny utformning av Stora torget i Visby samt att ge förslag till hur S:ta Katarina kyrkoruin med klosterlängan ska kunna ges en ny användning.

Ombyggnaden av Stora torget är klar och torget återinvigdes 30 juni 2012.

Övriga förslag och deltagare

125 23 av Exners Tegnestue samt Schönherr Landskab
Guteklaffen av Sweco landskapsarkitektur

Tävlingsjury

Ann-Sofi Lindskog, landskapsarkitekt MSA, avdelningschef Gatu/mark, Tekniska förvaltningen
Carin Johanson, arkitekt SAR/MSA, statsarkitekt, stadsarkitektkontoret
Petter Engström, regional utvecklingsstrateg, ledningskontoret
Jörgen Renström, antikvarie, Gotlands museum
Jenny Mathiasson, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Björn Malmström, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Tävlingssekreterare var Claes Larsson, arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter

Mer information

Inbjudan till prekvalificering
Förstudierapport
Tävlingsprogram
Juryutlåtande