Tävling

Stockholms stadsbibliotek

Publicerad: 2014-08-12

Stockholms stad genomförde mellan maj 2006 och september 2007 en arkitekttävling i två steg om tillbyggnad av Stockholms stadsbibliotek.

Delphinium av Heike Hanada, Laboratory of Art and Architecture utsågs till vinnare.

Biblioteket ska fyrdubbla sina publika lokaler. Till det existerande biblioteket, med dess speciella kvaliteter och unika värden, ska läggas en byggnad med funktioner för dagens och framtidens läsande och lärande. Biblioteket ska bli en offentlig och levande byggnad, öppen för alla, under alla tider på dygnet och stimulera till möten, samtal, litterära upplevelser och studier.

Tävlingens första steg var en allmän och öppen internationell arkitekttävling, det andra steget en inbjuden arkitekttävling. Första steget syftade till att finna koncept och idéer att konkretisera och göra fullt genomförbara i tävlingens andra steg. Drygt 6.000 arkitekter från cirka 120 länder registrerade sig. 1.170 förslag kom in som godkändes och bedömdes av juryn. Tävlingen blev en av de största i världshistorien.

2009 lades alla planer ned på att fortsätta projektet.

Övriga pristagare och hedersomnämnanden

Delat tredje pris: Cut av Paleko Arch Studija.
Delat tredje pris: Dikthörnan av Arkkitehdit Mauri Korkka Kirsti Rantanen.
Delat fjärde pris: Blanket av Stephen Taylor Architects.
Delat fjärde pris: Book Hill av JAJA Architects.
Delat fjärde pris: Nosce te ipsum av Architetto Nicola Braghieri.
Hedersomnämnande: Brass av Wingårdh arkitektkontor.
Hedersomnämnande: Oz av Gartmann+Gutarra.
Hedersomnämnande: Silent Hill av LYN Architects.
Hedersomnämnande: Temple Forum Warehouse av Woolf Architects.

Tävlingsjury

Krister Schultz, exploateringsdirektör, Exploateringskontoret, juryns ordförande
Karin Jonsson, projektledare, Stadsledningskontoret
Inga Lundén, stadsbibliotekarie, Kulturförvaltningen
Sten Wetterblad, fastighetsdirektör, Fastighetskontoret
Ingela Lindh, stadsbyggnadsdirektör, arkitekt MSA,
Stadsbyggnadskontoret
Per Kallstenius, stadsarkitekt, arkitekt SAR/MSA, Stadsbyggnadskontoret
Maija Berndtson, stadsbibliotekarie, Helsingfors
Jan Söderlund, professor och arkitekt SAFA, Helsingfors
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, arkitekt SAR/MSA, Malmö
Kjetil Thorsen, arkitekt MNAL, utsedd av Sveriges Arkitekter
Adam Caruso, architect, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare var Katarina Nilsson, Sveriges Arkitekter och tävlingsfunktionär var arkitekt SAR/MSA Anders Malm.

Mer information

Tävlingsprogram steg 1
Juryutlåtande steg 1
Tävlingsprogram steg 2
Juryutlåtande steg 2

För att få tillgång till övriga tävlingsbidrag och ytterligare information om tävlingen, kontakta Claes Larsson.