Tävling

Steel Race Reuse 72-timmar

Publicerad: 2019-02-12
Foto: Holger Ellgaard

Stålbyggnadsinstitutet i samarbete med Sveriges Arkitekter bjöd in till en allmän tävling om utformningen av en entréportal i stål till årets Arkitekturgala.

Syfte

Syftet med tävlingen är att uppmärksamma arkitekterna på stålets roll och möjligheter i det cirkulära byggandet samt att bidra till en estetisk upplevelse under Arkitekturgalan.

Tävlingen ska bidra till att öka kunskapen om stål som byggnadsmaterial samt tillföra ett tävlingsmoment till Arkitekturgalan.

Tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgiften är att ta fram ett förslag till en entréportal i stål med tydlig koppling till återbruk. Entrén får vara max 13,5 m bred och 2,5 m djup samt 3,5 m i höjd. Se bilaga 1 Mått och detaljer för tävlingsuppgiften Bidraget ska, på ett nyfiket och inspirerande sätt, ta vara på och lyfta fram stålets egenskaper och utnyttja den gestaltningsfrihet som stålet erbjuder. Bidraget ska också utformas med god hänsyn till platsen det ska stå på. Hanteringen och idéerna kring återbrukat/återvunnet material samt återbruket/återvinningen av materialet efter galan, är av största vikt.

Arrangör

Tävlingen utformas och genomförs av Stålbyggnadsinstitutet (SBI) i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Tävlingsjury

Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av:

  • Erik Andersson, Erik Andersson arkitektbyrå, representant Sveriges Arkitekter
  • Björn Åstedt, vd Stålbyggnadsinstitutet
  • Carina Loh Lindholm, IVL Svenska Miljöinstitutet, projektledare Centrum för cirkulärt byggande
  • Tennce Karlsson, Stålbyggnadskontroll AB
  • Beatrice Agrell, Kvarteret konstruktörerna

Vinnaren kommer att presenteras på Arkitekturgalan den 19 mars 2019. Det vinnande tävlingsförslaget kommer att tillverkas och uppföras för att fungera som entré till Arkitekturgalan.

Tävlingen pågick i 72 timmar mellan den 21 januari och den 24 januari och resulterade i totalt 58 bidrag.

Ta del av förslagen i sin helhet här nedan!