Södertälje stadshus

Södertälje kommun med Fastighets AB Karlavagnen genomförde en inbjuden arkitekttävling mellan november 2004 och februari 2005 om nytt stadshus.

Tango av BSK arkitekter utsågs till vinnare.

Syftet med tävlingen var att ta fram ett koncept med en övergripande idé. Detta skulle ske genom studier av byggnadens volym och förhållningssätt till staden. Det var viktigt att den kreativa processen gavs stort utrymme. 28 arkitektkontor anmälde sitt intresse för tävlingen och fyra av dessa valdes ut till att få delta.

Södertäljes nya stadshus invigdes hösten 2008.

Övriga förslag och deltagare

Telgestråk av BAU – byrån för arkitektur och urbanism
Kram av Tengbomgruppen
Axel av Sweco FFNS arkitekter

Tävlingsjury

Susanne Bergström, ordförande i styrgruppen och kommunalråd(s), juryns ordförande
Staffan Norberg, styrgruppen, ordf. stadsbyggnadsnämnden och kommunalråd (v)
Mats Pertoft, styrgruppen och kommunalråd (mp)
Marita Lärnestad, styrgruppen och oppositionsråd (m)
Mats Siljebrand, styrgruppen och oppositionsråd (fp)
Roger Johansson, styrgruppen, stadsdirektör
Bengt Bengtsson, styrgruppen, VD i Fastighets AB Karlavagnen
Einar Schuch, styrgruppen, samhällsbyggnadschef
Lotta Lindstam, projektgruppen, stadsarkitekt, MSA
Stefan Modig, planarkitekt, SAR/MSA, juryns sekreterare
Göran Dangemark, stadsbyggnadsdirektör i Västerås, arkitekt SAR/MSA
Peter Sirkén, Tom Tits, arkitekt SAR/MSA
Anders Bodin, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Tävlingsfunktionär var Anders Kuylser, kommunens upphandlingschef.

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande