Smålands musik och teater

Jönköpings kommun och länets landsting genomförde en inbjuden arkitekttävling mellan oktober och december 2006 om ny byggnad för Smålands musik och teater (SMOT) i centrala Jönköping.

Spi’ra av Wingårdh arkitektkontor utsågs till vinnare.

Den nya musik- och teaterbyggnaden ska placeras på Södra kajen vid Munksjön, i anslutning till den nya Munksjöbrons östra landfäste, och innehålla fyra publika scener samt övriga utrymmen för verksamhetens och publikens behov.

November 2011 invigdes byggnaden som Kulturhuset Spira.

Övriga förslag och deltagare

A tre av White arkitekter.
Et etui av Lund & Valentin arkitekter 
Förkastningar av Arkitektfirmaet Kjaer & Richter
Kuber i kvartett av Henning Larsens Tegnestue

Tävlingsjury

Erik Pålsson, fastighetsdirektör Landstinget
Anders Waldau, Regional utvecklingsdirektör i landstinget
Helena Agerman, biträdande stadsbyggnadsdirektör, arkitekt SAR/MSA Jönköpings kommun
Mats Davidsson, planeringsarkitekt FPR/MSA Jönköpings kommun
Berndt Lindquist, teaterchef Landstinget
Jörgen Lindvall, t.f. Musikchef Landstinget
Lars-Göran Åkerblom, byggnadschef Landstinget
Vivi-Ann Lavéno, lokalplanerare Landstinget
Greger Dahlström, arkitekt SAR/MSA utsedd av Sveriges Arkitekter
Lasse Vretblad, arkitekt utsedd av Sveriges Arkitekter

Mer information

Juryutlåtande