Slussen i Stockholm

Stockholms stad genomförde en inbjuden formgivningstävling i slutet av 2003 om ny utformning av Slussen.

Strömmar av Nyréns arkitektkontor, Tyréns Stockholm och ELU konsult utsågs till vinnare.

Dagens anläggning har svåra funktionella brister och merparten av konstruktionerna måste rivas
och byggas upp från grunden. Gatu- och fastighetsnämnden har därför beslutat om en formgivningstävling där möjligheterna prövas att ge Slussenområdet en ny gestalt. En förbehållslös
prövning ska göras av framtida utformning i syfte att ge underlag för beslut om inriktningen
på arbetet med områdets förnyelse. Olika intressen och historiska värden ska sammanvägas.

Övriga förslag och deltagare

Belönat: Luta av White arkitekter och WSP.
Hedersomnämnande: Smultronstället av Auer & Sandås, Heikkinen & Komonen, AADI och Mikko Vahanen.
Hedersomnämnande: Sött möter salt av Arkitektmagasinet, Wilkinson Eyre, Lindberg Stenberg och Scandiaconsult.
Hedersomnämnande: Vidd av Fråne Hederus Malmström, General Architecture, Tyréns Helsingborg och Bjerking.

Intermezzo av Möller och Grönborg, 3xNielsen, Atkins och Niras.
Öppna platsen av KHR Rundqvist, VIA Trafik och Tyréns Stockholm.
Öppna Söderström av Pontvik arkitekter, Dissing+Weitling, L Örtenholm och Arup & Partners.

Tävlingsjury

Göran Gahm, regionchef , gatu- och fastighetskontoret (ordförande)
Ingela Lindh, stadsbyggnadsdirektör, stadsbyggnadskontoret
Helena Sundberg, planeringsdirektör, AB Storstockholms lokaltrafik
Mats Olsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö
Håkan Sundquist, professor, KTH, utsedd av SVR
Torbjörn Suneson, chefsarkitekt, Vägverket, utsedd av Sveriges arkitekter
Jan Söderlund, professor, Helsingfors, utsedd av Sveriges Arkitekter

Mer information

Inbjudan till prekvalificering
Tävlingsprogram
Juryutlåtande
Juryns rekommendationer
Tävlingssekretariatets analys