Skara Teglagärdet

Skara kommun anordnade mellan maj och november 2011 en inbjuden projekttävling om utformning av Teglagärdet och Teglaskolan.

Campus park Skara – liv och lärande av Schønherr A/S och Aart A/S vann tävlingen.

Huvuduppgiften var att utforma en ny högstadieskola för 600 elever som ska byggas på utvecklingsområdet Teglagärdet i Skara. Det ingick också att ge förslag till utvecklingen av Teglaområdet. Området ska bli en långsiktigt hållbar, levande stadsdel med tydliga kopplingar till omkringliggande bostads- och verksamhetsområden. Fem arkitektkontor bjöds in att delta efter ett prekvalificeringsförfarande.

Tävlingsförslag och tävlingslag

Campus park Skara – liv och lärande av Schønherr och Aart
Skala av HMXW arkitekter och Landskapslaget
Vi skola den vägen vandra av Radar arkitektur & planering och Nils Andréassons arkitektkontor
Mitt i byn av AIX arkitekter, Adept, Kragh & Berglund och Buro Happold
Viktoria av Wingårdh arkitektkontor och Ramböll Sverige

Tävlingsjury

Charlotte Nordström, kommunstyrelsens ordförande
Barbro Hassel, oppositionsråd
Ulf Andersson, kommundirektör
Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Barn- och utbildning
Ulrika Strandroth Frid, förvaltningschef Kultur- och samhällsbyggnad
Tina Karling Hellsvik, stadsarkitekt Skara
Anders Jönsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Kenneth Gärdestad, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Tävlingssekreterare var arkitekt SAR/MSA Katarina Nilsson, Sveriges Arkitekter.

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande