Tävling

Allmän arkitekttävling om ”Selmas park – framtidens park” i Göteborg

Publicerad: 2015-12-01

Backa-binder

Göteborgs Stad, park- och naturförvaltningen inbjöd till en allmän arkitekttävling om gestaltningen av ”Selmas park – Framtidens park”, vid Selma Lagerlöfs torg i stadsdelen Backa, som genomfördes 20151201–20160315.

Tävlingsuppgiften var att få fram en grundidé för hela Selmas park samt ett mer detaljerat förslag på ett utsnitt av den södra delen av parken, som ingår i kommande detaljplan. Förslaget ska kunna hålla under lång tid, samtidigt som det ska vara flexibelt för framtida förändringar och behov och vara öppet för medborgarnas egna initiativ.

Juryn beslöt enhälligt vid sitt möte den 13 maj att utse förslaget BACKA BINDER av ÅWL arkitekter, genom Linda Andsberg, Maja Forsberg, Maria Bergvall, Martin Andersson och Patrik Olsson till vinnare i tävlingen. Juryn rekommenderar att det läggs till grund för fortsatt utveckling och projektering med anlitande av dess upphovsmän.

Jury

  • Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare Göteborgs stad, juryns ordförande
  • Carolina Högvall, planarkitekt Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad
  • Inga Blom, administratör på Skälltorpskolan i Backa, lokal representant
  • Kristina Hulterström, arkitekt, projektledare Framtidens Selma
  • Ylva Offerman, arkitekt, park- och naturförvaltningen Göteborgs stad. Projektledare för utvecklingen av parken
  • Per Andersson, Landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
  • Ewa Sundström, Landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare har varit Landskapsarkitekt LAR/MSA Elisabet Elfström, Sveriges Arkitekters tävlingsservice.

Tävlingsfunktionär har varit Eva-Rut Peterson, Göteborgs stad, park- och naturförvaltningen.

Juryutlåtande Framtidens Selma

Framtidens Selma tävlingsprogram