Sametinget i Kiruna

Statens fastighetsverk genomförde mellan juli 2005 och mars 2006 en arkitekttävling i två steg om ny byggnad för Sametinget.

Badjáneapmi av Murman arkitekter utsågs till vinnare.

I samerättsutredningen 1989 bestämdes att Sverige, liksom Norge och Finland, ska ha Sameting, och 2004 bestämdes att en ny byggnad till Sametinget i Kiruna ska byggas. Första steget var en allmän arkitekttävling där fem bidrag valdes ut till tävlingens steg 2, en inbjuden arkitekttävling. Bidragen skulle uttrycka samisk identitet, vara goda exempel på modernt träbyggande, tillvarata och utveckla tomtens nuvarande kvaliteter samt vara föredömlig när det gäller energianvändning. Byggnaden ska innehålla kontorslokaler för myndigheten Sametinget, en sal för plenarmöten och en offentlig del med bland annat reception, butik, och café. Tävlingen vände sig till arkitektkontor i hela EU.

Övrigt utvalda förslag från steg 1

Ab av Erséus arkitekter 
Uma av ALA Architects 
Lasso av AART
Gavnadim baigi av Cubo arkitekter
Stor himmel av Apolis (Belönat förslag från steg 1. Ej utvalt till steg 2.)

Tävlingsjury

Bo Jonsson, generaldirektör SFV, juryns ordförande
Ulla Barruk-Sunna,  Administrativ chef Sametinget
Bror Saitton, parlamentariker, utsedd av Sametingets styrelse (i steg 1 Bengt Sevä)
Peter Ohrstedt, projektledare SFV, arkitekt SAR/MSA
Cajsa Rydén, specialist lokalplanering SFV, arkitekt SAR/MSA
Jörgen Hammarstedt, fastighetschef, fastighetsområde SFV Nord – Ost
Eva Grönwall, specialist kulturarvsenheten SFV
Thomas Nylund, planarkitekt Kiruna kommun, arkitekt SAR/MSA
Gert Wingårdh, fackdomare föreslagen av Sveriges Arkitekter, arkitekt SAR/MSA
Anders Jönsson, fackdomare föreslagen av Sveriges Arkitekter, landskapsarkitekt LAR/MSA

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande steg 2

För att få tillgång till ytterligare information om tävlingen, kontakta Claes Larsson.