Tävling

Rosenlundsparken i Stockholm

Publicerad: 2014-06-04

Stockholmshem arrangerade en inbjuden projekttävling om ett bostadshus i Rosenlundsparken i Stockholm, i samarbete med Stockholms stad och Sveriges Arkitekter. Tävlingen pågick mellan februari och april 2013

Pelouse av Vera arkitekter och Tema landskapsarkitekter utsågs till vinnande förslag.

Syftet med tävlingen var att ta fram förslag till gestaltning av ett nytt bostadshus i park som innehåller funktionella, estetiskt tilltalande lägenheter och en publik bottenvåning. Det nya bostadshuset och närmiljön ska bidra till att göra området attraktivt och vara ett högklassigt inslag i stadsbilden. Efter en prekvalificering inbjöds fem team till att lämna förslag i tävlingen.

Tävlingsförslag och tävlingslag

Rosen i lunden av Tegnestuen Vandkunsten a/s, Lendager Arkitekter ApS, Marianne Levinsen Landskab ApS och WSP Sverige AB
Trädgårdshuset av Berg/C.F. Møller Architects AB, C.F. Møller Danmark A/S och Tyréns
Stilla rörelse av Joliark AB och AQ arkitekter AB
Pelouse av Vera Arkitekter AB och Tema landskapsarkitekter AB
Ta i trä av Brunnberg & Forshed arkitektkontor AB och Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB

Tävlingsjury

Ingela Lindh, arkitekt SAR/MSA, VD, AB Stockholmshem
Calle Wikerman, chef Fastighetsutveckling, AB Stockholmshem
Karolina Keyzer, Arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt Stockholms stad
Sara Lundén, enhetschef Exploateringskontoret Stockholms stad
Pia Krensler, landskapsarkitekt LAR/MSA, stadsträdgårdsmästare Stockholms stad
Peter Erséus, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Mårten Setterblad, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Tävlingssekreterare var arkitekt SAR/MSA Katarina O Cofaigh, Sveriges Arkitekter

Annan information

Inbjudan till prekvalificering
Tävlingsprogram
Juryutlåtande