Robustness

Arkitektstudenttävlingen Robustness om materialet betong genomfördes i åtta europeiska länder samtidigt med Betongforum som värd i Sverige.

Sebastian Nagy vann den svenska deltävlingen.

Tävlingen var för studenter vid arkitekt- och inredningsarkitektskolor i åtta europeiska länder. Varje land genomförde varsin nationell tävling, och de tre främsta förslagen från varje land bedömdes sedan av en internationell jury som korade en totalsegrare. För den svenska tävlingen har Betongforum svarat. Tävlingsuppgiften var helt fri – enda kravet var att utnyttja betongens traditionellt positiva egenskaper för att skapa nya, okonventionella och långsiktigt hållbara användningssätt.

Övriga pristagare

Andra pris: Jens Laursen från LTH.
Tredje pris: Jon Mjönes och Markus Krunegård, KTH.
Hedersomnämnande: Roisín Delahunty, LTH.
Hedersomnämnande: Robert Petrén, KTH.

Tävlingsjury

Michael Speaks
Matthias Sauerbruch
Paul Robbrecht
Rob Nijsse
Selahattin Önür
Alan Stanton
Derek Tynan
Gonçalo Byrne
Gert Wingårdh

Utförligare om tävlingen

I de åtta länderna – Sverige, Belgien, Tyskland, Irland, Holland, Portugal, Turkiet och Storbritannien – inlämnades totalt 245 förslag, varav 55 svenska. Den svenska juryn under ledning av Bengt Lindroos, tillsammans med Sven Ahlénius utsedd av Sveriges Arkitekter, korade vinnare och övriga belönade.

Första pris, 40.000 kr, gick till Erasmus-studenten vid KTH-A Sebastian Nagy. Juryns motivering löd: ”Förslaget belyser möjligheten att skapa byggnadsverk i betong med stor flexibilitet, inspirerat av levande organismer och matematisk exakthet och skönhet. Bidraget är också inspirerat av evolutionsprocessens robusthet som skapar olinjära former hos levande varelser genom tiden, allt anpassat till miljöns omständigheter. Presentationen visar plan- och sektionssnitt med väggar och tak, där betongens styrka och villighet utnyttjas för att skapa nya formspråk, väl förenliga med dagens produktionstekniska precision.”

Andra pris, 30.000 kr, tilldelades Jens Laursen från LTH. ”Förslaget visar hur den enkla byggstenen kan kombineras till användbara, lätthanterliga element, t.ex i en trädgård, där stenens format kan göra ordet betong förståeligt för barnet.”

Jon Mjönes och Markus Krunegård, KTH, fick tredje pris, 20.000 kr, ”för sitt lustfyllda bidrag i den lilla skalan. Nedbruten till den minsta beståndsdelen (ett infärgat gruskorn av betong) visar förslaget på betongens möjlighet till fri färg och form illustrerad av en fantasieggande tuschteckning.”

Roisín Delahunty, LTH, och Robert Petrén, KTH, fick varsitt hedersomnämnande samt 5.000 kr.

Competition Brief
Competition Rules