Resenären i Uppsala

Uppsala kommun anordnade en markanvisningstävling för gestaltning och utformning av kontorsbyggnaden Resenären, dess tomt och närmaste omgivning. Arkitekttävlingen pågick mellan maj och september 2013.

Juvelen av Skanska och Utopia arkitekter vann tävlingen.

Syftet med markanvisningstävlingen för Resenären har varit att bekräfta Uppsala Resecentrum som stadens pulserande nav med en förstklassig miljösmart kontorsbyggnad i ett attraktivt läge. Den nya kontorsbyggnaden ska berika Resecentrum och stadsmiljön visuellt samt förstärka stadens utbud av attraktiva kontorslokaler. Genom inslag av publika verksamheter i gatuplan mot Stationsgatan och Strandbodgatan kommer den nya märkesbyggnaden bidra till en levande stad och mångfald inom Resecentrum.

Tävlingsförslag och tävlingslag

Jag är resenären Aspholmen fastigheter AB och Tengbom arkitekter
Trefoil Genova fastigheter AB och Scheiwiller Svensson arkitektkontor AB
Juvelen av Skanska Sverige AB och Utopia arkitekter
På spåret Vasakronan AB och Marge arkitekter/Karavan landskapsarkitekter

Tävlingsjury

Fredrik Ahlstedt, kommunstyrelsens ordförande (M), Uppsala kommun, juryns ordförande
Erik Pelling, kommunalråd (S), Uppsala kommun
Ulla-Britt Wickström, planeringchef, arkitekt SAR/MSA, Uppsala kommun
Ingrid Anderbjörk, mark- och exploateringschef, Uppsala kommun
Daniel Norell, arkitekt SAR/MSA, Norell/Rodhe Arkitektur AB
Åsa Kallstenius, arkitekt SAR/MSA, KOD arkitekter

Juryns sekreterare har varit Claes Larsson, arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter

Annan information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande