Markanvisningstävling om nya bostäder vid Lindö strand - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Norrköpings kommun inbjuder till prekvalificering till marktilldelningstävling för uppförande av flerbostadshus vid Lindö strand cirka 5 kilometer från centrala Norrköping. Syftet med prekvalificeringen är att välja ut tre till fem byggherrar som går vidare till markilldelningstävlingen.

Inbjudan till marktilldelningstävling
Kvarteret Relingen i Lindö ska ges en egen identitet som tillför hela exploateringsområdet en särskiljande och karaktärsfull bebyggelsemiljö.

För mer information om inlämning av intresseanmälan, vänligen se dokumentet:

Inbjudan till intresseanmälan

Frågor om intresseanmälan ska skickas till marktilldelning@norrkoping.se

Viktiga datum
Sista dag för inlämning av frågor avseende intresseanmälan: 9 april
Sista datum för inlämning av intresseanmälan: 16 april klockan 12.00

Läs mer om tävlingen här