Markanvisning

Markanvisningstävling om nya bostäder vid Lindö strand

Publicerad: 2018-03-26

Norrköpings kommun inbjuder till prekvalificering till marktilldelningstävling för uppförande av flerbostadshus vid Lindö strand cirka fem kilometer från centrala Norrköping.

Syftet med prekvalificeringen är att välja ut tre till fem byggherrar som går vidare till markilldelningstävlingen.

Inbjudan till marktilldelningstävling

Kvarteret Relingen i Lindö ska ges en egen identitet som tillför hela exploateringsområdet en särskiljande och karaktärsfull bebyggelsemiljö.

För mer information om inlämning av intresseanmälan, vänligen se dokumentet:

Frågor om intresseanmälan ska skickas till marktilldelning@norrkoping.se

Viktiga datum

Sista dag för inlämning av frågor avseende intresseanmälan: 9 april
Sista datum för inlämning av intresseanmälan: 16 april klockan 12.00