Rättspsykiatrin i Flemingsberg

Locum anordnade mellan december 2005 och en inbjuden formgivningstävling om en ny anläggning för rättspsykiatri i Flemingsberg.

Helix av BSK arkitekter, Nivå landskapsarkitektur, ELU konsult, Energo, Briab och Lars Örtenholm trafikplanering utsågs till vinnare.

Tävlingsuppgiften bestod i att föreslå en helhetslösning för den nya rättspsykiatriska anläggningen som möter ställda krav på funktioner och samband, säkerhet, arbetsmiljö, vårdmiljö, gestaltning, hållbarhet och infrastruktur samt förmår ta tillvara på och utveckla platsens kvaliteter.Det ingick även att beskriva och redovisa hur en eventuell utbyggnad i två etapper kan lösas.

Övriga förslag och deltagare

Friblick av Arkitektfirmaet C. F. Möller, Berg arkitektkontor och Ramböll Sverige (Tilldeladas andra pris.)
Fjäril på fjället av Friis & Moltke och Carl Bro
Länkar av White arkitekter, Tyréns, Arup, ÅF infrastruktur, RJ telekonsult och Brandskyddslaget
Space In Mind av Arkitema K/S, Erséus arkitekter, COWI, WSP Sverige och Muusmann

Tävlingsjury

Jan Björkström, fastighetschef, Fastighetsområde Universitetssjukhus, Locum, ordförande
Jeanne Ahlberg, sektionschef, RPVS
Per Olof Sjöblom, biträdande sjukvårdsdirektör, SLSO
Magnus Kristiansson, chefsjuksköterska, RPVS
Anna Montgomery, enhetschef och arkitekt SAR/MSA, Fastighetsavdelningen, Locum
Mattias Bolt, förvaltare, Fastighetsområde Universitetssjukhus, Locum
Anna Bergström, fastighetsplanerare och arkitekt MSA, Fastighetsavdelningen, Locum
Erik Ahlsén, arkitekt SIR/MSA
Henrik Rundquist, arkitekt SAR/MSA

Mer information

Juryutlåtande